info@agrocv.cz

AGRO Česká Ves, s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti AGRO Česká Ves, s.r.o., která byla založena v roce 1993 a více jak 30 let se věnuje zemědělské činnosti a péči o krajinu v krásném podhůří Jeseníků.

Naše společnost hospodaří v souladu se zásadami ekologického zemědělství a pravidly trvale udržitelného rozvoje. Naše BIO farma se specializuje na chov skotu masného plemene Aberdeen Angus. Krmivo pro náš skot (seno a senáž) si zajišťujeme sami. Obhospodařujeme cca 640 ha trvalých travních porostů (louky a pastviny) a chováme více jak 350 ks skotu.

Naše aktivity probíhají v těsné spolupráci se sesterskou společností TONY-Agro, s.r.o.

Nabízíme ostatním subjektům veškeré služby střediska mechanizací.

V roce 2022 naše společnost využila podporu z Programu rozvoje venkova v rámci Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
Název projektu: Pořízení obraceče píce.
Popis projektu: Pořízení zemědělské techniky - obraceče píce. Stroj bude využíván pro obracení posečené travní hmoty (píce) za účelem urychlení schnutí a zajištění proschnutí v celé hmotě, což je nutností pro výrobu kvalitního krmiva pro hospodářská zvířata.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.