info@agrocv.cz

AGRO Česká Ves, s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti AGRO Česká Ves, s.r.o., která byla založena v roce 1993 a více jak 25 let se věnuje zemědělské činnosti a péči o krajinu v krásném podhůří Jeseníků.

Naše společnost hospodaří v souladu se zásadami ekologického zemědělství a pravidly trvale udržitelného rozvoje. Naše BIO farma se specializuje na chov skotu masného plemene Aberdeen Angus. Krmivo pro náš skot (seno a senáž) si zajišťujeme sami. Obhospodařujeme cca 640 ha trvalých travních porostů (louky a pastviny) a chováme více jak 350 ks skotu.

Naše aktivity probíhají v těsné spolupráci se sesterskou společností TONY-Agro, s.r.o.

Nabízíme ostatním subjektům veškeré služby střediska mechanizací.